Föreningsstämman


« Tillbaka


Föreningsstämman

Brf Lillbacka har brutet räkenskapsår och varje november håller föreningen sin årsstämma.

Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Det är viktigt att du deltar på stämman för att kunna vara med och påverka.

Om du har förslag på viktiga förändringar eller förbättringar, har du möjlighet att lämna in en skriftlig motion till stämman. Motionerna skall lämnas in senast 30 september.

Alla röstberättigade medlemmar som deltar på stämman får ta ställning till motionen.