Felanmälan

Felanmälan

BRF-Lillbacka-felanmälan

Fastighetsjour

Brf Lillbacka anlitar för närvarande HSB Göteborg fastighetsjour.

För att förtydliga vilket ansvar varje bostadsrättsinnehavare har i sin lägenhet har samtliga medlemmar fått broschyren ”Vem ska underhålla bostadsrätten?”. Här visas klart och tydligt vems underhållsansvaret är. Saknar du broschyren, kontakta styrelsen.

Felanmälan skall göras på tel. 010-442 24 24 eller via internet på HSB Göteborgs hemsida

Detta gäller inte vid felanmälan av fjärrvärme (inkl varmvatten), kabel-tv eller bredband som får göras hos respektive leverantör. Innan felanmälan görs bör man ha kollat upp underhållsansvaret så man inte riskerar att få stå för kostnaden själv.


Fjärrvärme & varmvatten

Föreningen är ansluten till Göteborgs energis fjärrvärmenät och ifall ni får några problem eller har frågor om fjärrvärmen eller varmvattnet, så får ni kontakta dem.
Telefon kundservice: 031-62 62 62
webbadress: www.goteborgenergi.se

Det är viktigt att ni regelbundet kontrollerar ert fjärrvärmeskåp så att eventuella läckor upptäckts i tid och åtgärdas.