Frågor & svar

Frågor & svar

BRF-Lillbacka-Lekplats_02

Var finns styrelserummet?

Styrelserummet finns i huset vid vändzonen på Skjutsvägen 20.


Vad gäller för laddning av el- samt plug-in bilar & installation av laddbox?

Ladda ner följande PDF-fil eller läs all viktig information via denna länk.


Betalning och månadsavgift?

Autogiro & eFaktura

HSB Förvaltningen sköter våra ekonomiska rutiner. Avi skickas kvartalsvis. Den sista var månad är det datum som gäller för inbetalning.

Månadsavgift

Månadsavgiftens storlek bestäms av styrelsen och skall finnas på förvaltarens (HSB) postgirokonto senast den sista var månad. Avier för månadsavgifterna skickas kvartalsvis till alla.

Är något oklart i din avi?

HSB Boendeservice på telefon- 010-442 20 00 alt maila på boendeservice.gbg@hsb.se

eFaktura

Via din (webb)bank skickas dina räkningar direkt till dig. Här räcker det med ett klick för att godkänna fakturan.Du slipper OCR registrering, du slipper kontrollera kontonummer och du slipper kontrollera belopp.

Autogiro

Naturligtvis finns autogiro kvar, ett beprövat och använt sätt att automatisera dina månadskostnader.


Vem ansvarar för vad i min lägenhet?

HSBs normala stadgar för bostadsrättsföreningar innebär att ansvaret för underhåll och reparationer är fördelat mellan föreningen och bostadsrättshavaren. Den som har ansvar för en viss del, ska också stå för kostnaderna för underhåll och reparationer. Se föreningens aktuella stadgar för mer information.

Exempel gällande badrum: Om ett badrum är fuktskadat på grund av att en golvbrunn inte fungerar som den ska, är det föreningen som ska stå för att riva ut inredningen, torka upp fukten och återställa allt fram till tätskiktet (fuktspärren).

Sedan är det du som är bostadsrättshavare som står för ytskiktet, tätskiktet och inredningen i badrummet. Det enda tillfälle när föreningen ska gå in och betala underhåll och reparationer som egentligen är bostadsrättshavarens ansvar, är när föreningen varit vårdslös och orsakat skador i lägenheten. Om föreningen inte åtgärdar det som den har ansvar för, kan du som bostadsrättshavare själv se till att problemet blir löst. Ofta får du då stå för kostnaderna själv, men kan kräva ersättning från föreningen för dina utlägg.


Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt?

Att bo i bostadsrätt innebär en större frihet när det gäller renovering i lägenheten. Men det är ändå så att du måste ha föreningens godkännande om du vill göra stora förändringar.

Hyresrätten är en lägenhet som man hyr av en fastighetsägare. I en bostadsrättsförening ägs fastigheten gemensamt av dem som bor i huset.

Som bostadsrättshavare äger du alltså inte din lägenhet, utan rätten att bo i den. Till skillnad från en hyresrätt så har du stora friheter att till exempel måla, tapetsera och bygga om din bostadsrätt.

Men det är viktigt att komma ihåg att du behöver styrelsens tillstånd för större ingrepp i lägenheten. Ta alltid kontakt med din bostadsrättsförening eller HSB om du är osäker på vad som gäller.


Har föreningen några avtalade rabatter?

Föreningen har inga avtalade rabatter. HSB har dock en del. Mer information finns på HSBs hemsida.


Vem beviljar mig medlemskap?

En grundprincip för alla ekonomiska föreningar är att de ska vara öppna. Den som vill bli medlem får inte stängas ute. I en bostadsrättsförening är denna princip inte riktigt lika uttalad.

Styrelsen, som beviljar medlemskapet i bostadsrättsföreningen, prövar om köparen uppfyller de krav som finns i lag och stadgar. Exempelvis ska en medlem kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Styrelsen får däremot inte vägra någon medlemskap med hänvisning till att han eller hon inte är svensk medborgare, kommer från ett visst land eller saknar förmögenhet. Det är dock tillåtet att vägra juridiska personer medlemskap i en bostadsrättsförening. Villkoret för att ditt köp av bostadsrätten ska bli giltigt är att du blivit antagen som medlem.

Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från ansökan, avgöra frågan och ge dig ett besked. Om styrelsen vägrar dig medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättshavare. Du kan ansöka om prövning i hyresnämnden och hyresnämndens beslut kan överklagas.


Var kan jag hitta senaste numret av Hemma i HSB?

Hemma i HSB är en medlemstidning som rymmer allt från inspirationsläsning, nytt hem, hur man löser de frågor och utmaningar man möter som bostadsrättshavare, praktiska tips och guider till aktuella frågor. HSB hemma