Kontakt

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med styrelsen så är kansliet bemannat kl. 18.30-19.00 första helgfria måndag varje månad (ej under sommaren).

Du kan också lämna ett meddelande i postlådan på kansliet (Skjutsvägen 20) eller skicka in kontaktformuläret nedan.

Personuppgiftspolicy


Uppdaterad: 2018-05-24

I den verksamhet som HSB BRF Lillbacka i Ale, orgnr: 716445-0228 (”Bostadsrättsföreningen”) bedriver behandlas diverse personuppgifter. Det är av största vikt att all sådan behandling utförs på ett korrekt sätt som inte riskerar att göra intrång i den personliga integriteten hos den vars personuppgifter behandlas.

Bostadsrättsföreningen ska i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt, samt att samtliga som behandlar personuppgifter för Bostadsrättsföreningens räkning har de kvalifikationer och den kunskap som krävs för behandling av sådana uppgifter.

Denna personuppgiftspolicy (”Policyn”) innehåller regler och riktlinjer för den behandling av personuppgifter som görs av Bostadsrättsföreningen i egenskap av personuppgiftsansvarig samt personuppgiftsbiträde, oavsett vilken typ av personuppgifter det är fråga om och vems
personuppgifter det rör.

Syftet med Policyn är att tillhandahålla de registrerade viktig information om Bostadsrättsföreningens personuppgiftshantering, öka kunskapen inom Bostadsrättsföreningen avseende innehållet i Europaparlamentets och Rådets Förordning 2016/679 av den 27 april 2016 (”Dataskyddsförordningen”) och säkerställa att Bostadsrättsföreningen uppfyller sina skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen.

Läs vår personuppgiftspolicy här >>


Styrelsen

2018/2019 års styrelse består av:

Ordförande:
Vice ordförande/sekreterare:
Ekonomiansvarig:
HSB representant:
Ledamot:
Ledamot:

Therese Nilsson
Peter Ruotsalainen
Torbjörn Heed
Lars Rosell
Zidar Sadik
Patrik Antonsson

 
Kontaktperson i försäkringsfrågor:
Kontaktperson i miljöfrågor:
Kontaktperson i IT-frågor:
Kontaktperson i tekniska förvaltning:
Kontaktperson studie- och fritidsverksamhet:
Zidar Sadik
Patrik Antonsson
Torbjörn Heed
Zidar Sadik

Patrik Antonsson