Grannsamverkan


« Tillbaka


Grannsamverkan

I vår bostadsrättsförening så bedriver vi grannsamverkan!

BRF-lillbacka-grannsamverkan

Fördelarna med grannsamverkan är många. Övergripande handlar det om att tillsammans skapa trygghet i närmiljön och sänka brottsligheten. Positiva bieffekter blir bruten isolering, högre status på bostadsområdet, gemensam omtanke om barn och gamla i området, vilket alltihop ger positiva sociala följdeffekter.

Vår kontaktperson i BRF Lillbacka heter Andreas Malmqvist och bor i hus 9. Du kan nå honom på på e-post:
malmqvist81@gmail.com

Din kommuns brottsförebyggande samordnare heter Charlott Klug och nås under kontorstid på telefon:
0303-33 01 21

För att bedriva grannsamverkan så ställer polisen och kommunen följande krav:

 • Området ska ha en kontaktperson som är länk mellan de boende, polisen och kommunens brottsförebyggande samordnare. Denne ansvarar för att skyltarna är hela och fräscha, att meddela nya grannar om att grannsamverkan bedrivs i området etc. (Är området stort, kan fler dela på uppdraget. Om kontaktpersonen flyttar eller om ni byter kontaktperson, måste detta meddelas till kommunens brottsförebyggande samordnare. Har bostadsorådet en samfällighetsförening är det bra om kontaktpersonens uppdrag ligger på en redan befintlig funktion, t ex ordförande/suppleant etc. Då vet man alltid vem som har ansvar och trygghetsfrågan blir en stående punkt på dagordningen)
 • Dokumentation: De boende i området gör en förteckning över inventarier/stöldskyddsmärker värdefull och stöldbegärlig egendom i det egna hemmet. Fotografera eller videofilma. (Detta är frivilligt, men en ovärderlig och enkel insats som kan vara till stor hjälp om man råkar ut för inbrott eller brand i sin bostad.)
 • Kontakt: Håll grannar och kontaktmän informerade när Du reser bort mer än en vecka. (Hjälp gärna varandra med gräsklippning, snöskottning, blomvattning och posthämtning etc. Det ska inte synas att huset är tomt.)
 • Vädeförvaring: Se till att värdehandlingar och värdesaker alltid förvaras på ett betryggande sätt.
 • Vaksamhet: Var allmänt vaksam. Kontakta Ditt kontaktombud, som kontaktar polis om något verkar misstänkt eller ”fel”.

Den grundläggande tanken för att förhindra inbrott i bostäder är att vi tillsammans ser om varandras hus eller lägenheter. Med hjälp av engagerade grannar kan många brott förhindras. Detta innebär, att de som är hemma kommer att vara mer uppmärksamma på vilka som rör sig i området och noterar det som ser konstigt ut. Det är också viktigt att din bostad ser bebodd ut när du inte är hemma.

Här nedan följer ett antal tips som finns på www.samverkanmotbrott.se:

 • Informera grannar om ni är bortresta och lämna kontaktuppgifter var ni kan nås vid behov. Lämna gärna nyckel så att grannen kan gå in och vattna och se så att allt är ok.
 • Töm brevlådan. Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam. Alternativt ha en större brevlåda med lås, där tjuven inte kan se om den innehåller post. Då brevbärare ibland inte puttar i posten ordentligt, hjälp till och peta ner post och reklam om man ser att detta sticker upp i brevlåda.
 • Belysning utomhus. Ha gärna uthomhusbelysning som tänds med rörelsesensor vid entré- och altandörr. Annars får man be en granne att tända och släcka utomhusbelysning under kvällstid och under mörkare perioder.
 • Belysning inomhus. Arrangera så att lampor tänds och släcks under kvällstid och under mörkare perioder.
 • Ljud. Låt radion gå på timer så att det hörs ljud från huset. Slå dock inte på tvapparaten då detta ökar brandrisken.
 • Gräsklippning & snöskottning. Be en granne eller någon annan att klippa gräset vid längre bortovaro. Be även en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön.
 • Bilparkering. Be någon eller några grannar att parkera sin bil på er tomt så att huset ser bebott ut.
 • Inbrottsverktyg. Städa tomten på verktyg som kan användas vid inbrott. Förvara trädgårdsredskap, stegar och andra saker som kan användas för att bryta sig in i låst förråd. Däremot kan man lämna framme leksaker eller dylikt i trädgården så att huset ser bebott ut.
 • Disk. Be den som vattnar blommor att lämna lite disk på köksbänken. Förändringar måste då göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.
 • Vidarekoppla telefonen. Detta måste då ske på ett sätt så att det inte märks att den är vidarekopplad. Om den som ringer kommer till mobilsvar eller liknande, ger signaler att ingen är hemma.
 • Lås. Se till att alla dörrar är låsta och lämna inte några nycklar hemma, inklusive reservnycklar till bilen. Förstärk skyddet genom att sätta upp låsbläck och extralås till det ordinarie cylinderlåset.