Telefonnummer och hemsidor


« Tillbaka


Viktiga telefonnummer & hemsidor

  • Polisen i Ale, 114 14
  • Angeredspolisen, 114 14
  • Polis i nödläge, 112
  • För att anmäla ett brott, tipsa osv, 114 14
  • Brottsofferjouren i Ale, 0303-33 06 44
  • Individ och familjeomsorgen (IFO), 0303-33 03 79 (reception, socialtjänst)
  • Charlott Klug (BRÅ-samordnare), 0303-33 01 21, 0704-32 01 21

                                
För fler brottsförebyggande tips, nattvandring, grannsamverkan och brottsstatistik i Ale, se: www.ale.se

Via kommunens hemsida kan man även ta sig till individ- och familjeomsorg, skola, tekniska kontoret, fritid etc.

www.polisen.se Polisens verksamhet, samt anmälningar

www.ssf.nu  Svenska stöldskyddsföreningen

www.boj.se  Brottsofferjouren

www.bra.se Brottsförebyggande rådet nationellt

www.brottsportalen.se/  Sida för virtuell grannsamverkan