Laddning av el- samt plug-in bilar & installation laddbox


« Tillbaka


Rutin för laddning av el- samt plug-in bilar & installation laddbox

Laddbox måste installeras för att ladda en el eller plug-in hybrid. Det är som tidigare meddelats inte tillåtet att använda vanliga eluttag för att ladda. Styrelsen har haft uppe möjligheten att installera laddboxar för samtliga medlemmar, men har beslutat att inte gå vidare med det. Det är alltså upp till respektive medlem att själv välja och beställa installation av laddbox. Men då finns några saker att tänka på:

Så här gör du för att installera en laddbox:

  1. Boka tid med en behörig elektriker för kontroll samt få fram en offert. Installation ska ske mot ny säkring i fasadskåp (utanför entrén vid varmförråd). Tänk på att huvudsäkringen ligger på 16A. Detta påverkar vilken maximal laddhastighet som kan uppnås. Nätet på Skjutsvägen klarar av att säkra upp till 35A om man önskar, men kom ihåg att om man väljer att säkra upp innebär det en ökad månadskostnad. Prislista finns på Ale El:s hemsida
    Kontakta Ale El vid frågor. Kabeldragning från fasadskåp till carport har uppskattats till 15-17 meter, beroende på var laddboxen ska monteras.
  2. Sök fram en leverantör och beställ en laddbox. Föreningen har för närvarande inga aktuella offerter från leverantörer.
  3. Kontrollera elfirman på Elsäkerhetsverkets hemsida
  4. Boka tid för installation och få installationen utförd.
  5. Låt elektrikern slutbesikta och göra en kvalitetskontroll.
  6. Maila kopia på underlag av godkänd slutbesiktning till styrelsen
  7. BRF upprättar ett nyttjanderättsavtal med BRH som skall signeras. Detta krävs då föreningen är ansvarig för fasad och övergripande fastighetsfrågor.

Vanliga frågor för installation av laddbox

Vad kostar det?
Priset för en laddbox ligger på 7 000–12 000 kronor. Till detta tillkommer en installationskostnad som varierar beroende på lokala förutsättningar.

Vem ska betala för laddboxen?
Den boende betalar för laddboxen och installation samt elkostnad och abonnemang.

Jag vill installera en laddbox – vad behöver jag tänka på?
Laddning av elbilar innebär en ökad belastning på din elanläggning. Du måste därför säkerställa att just din anläggning klarar av förändringen genom att ta hjälp av en auktoriserad elektriker. Om du behöver högre huvudsäkring måste du kontakta ditt elnätsföretag (Ale El) så att den matande ledningen klarar detta.
Utmaningen är inte bara en ökad belastning, utan även en ökad belastning över lång tid. En laddbox ska alltid installeras av ett elinstallationsföretag.

Vilka installationsföretag är godkända?
På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du kontrollera att företaget som du tänkt anlita finns i
registret. Besök deras hemsida här>>

Finns det något alternativ till laddboxar?
Nej inte inom Brf Lillbacka. Föreningen har i dagsläget valt att inte installera någon central laddstation på området eller till varje lägenhet.

Kan jag ladda i motorvärmaruttaget eller i eluttaget i carporten?
Nej. Det är inte tillåtet att ladda en elbil genom ett befintligt 220/230 V uttag. Anledningen till
detta är att det kan bli en överbelastning på elcentralen och brand kan uppstå. Föreningens försäkringsbolag godkänner inte laddning i vanliga 220/230 V uttag. Du kan hållas juridisk ansvarig om du bryter mot denna regel. Läs mer om laddstationer på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Måste man ha en särskild laddbox?
Nej. Du kan fritt välja återförsäljare för laddbox och installation. Brf Lillbacka lämnar endast förslag på återförsäljare.

Vad bör elinstallatören tänka på?
Elinstallatören bör tänka på att det handlar om höga laster under långa tider. Det är noga med att dimensionera därefter. Elinstallatören måste poängtera för sina kunder hur viktigt det är att säkerställa att elanläggningen bakom laddboxen klarar den ökade belastningen.

Finns det några bidrag att söka?
För aktuella bidrag läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Vad händer med laddboxen om jag flyttar?
Den boende äger laddboxen och kan ta med den i flytten. Fasta installationer från elcentralen skall lämnas kvar.