Sophantering


« Tillbaka


Sophantering

Alla skall utan förbehåll följa anvisningarna för sophantering i vår förening. Att sopsortera är ett sätt för föreningen att spara pengar samtidigt som vi värnar om miljön.

I soprummet finns tydligt märkta kärl för sortering. Här kan du direkt sortera metall, plast, pappförpackningar, tidningar, kompostavfall samt brännbart. I soptunnorna vid föreningshuset får endast brännbart och kompost slängas, allt övrigt avfall skall slängas i respektive kärl i soprummet. Är tunnorna fulla skall avfallet slängas i soprummet!

Våra gröna kärl är endast avsedda för biologiskt nedbrytbart avfall. Detta är det avfall som kan komposteras och bli jord. Bioavfall får endast slängas i ”majspåsar” som finns att hämta på styrelsens expeditioner (första måndagen i varje månad kl. 18.30). Exempel på vad som skall slängas i en kompostpåse är matrester, frukt & grönsaker, bröd, hushållspapper, kaffefilter & sump och blommor.

Glas och större tomkartonger skall forslas till återvinningsstationen vid infarten till Ale Kulturrum (f.d. Ale Gymnasium) eller till återvinningsstationen på Sörmossen i Bohus. Skrymmande föremål såsom möbler, sanitetsgods, kyl frys m.m skall alltid forslas till Sörmossens återvinningsstation. Kontakta Ale kommun om du saknar ett besökskort/magnetkort till återvinningsstation i Bohus.

Trädgårdsavfall får varje medlem själv ta hand om, antingen i en egen trädgårdskompost eller så får man lämna detta på återvinningsstationen på Sörmossen. Möjlighet finns även att slänga trädgårdsavfall i den container som finns på våra städdagar. Det är naturligtvis inte tillåtet att slänga trädgårdsavfall i föreningens komposttunnor, detta är dom inte dimensionerade för.