Valberedningen


« Tillbaka


Valberedningen

Valberedningens uppgift

Valberedningens uppgift är att föreslå medlemmar till poster i styrelsen som ersättare till dem som slutar.

Valberedningen består av följande personer

  • Erika Sundberg, Skjutsvägen 5
  • Håkan Rydenblom, Skjutsvägen 24

Vill du vara med i styrelsen? Vet du någon som du tror skulle vilja vara med?

Kontakta då någon i valberedningen.